1. INTERPHARM Slovakia, a.s.
Dvojkrížna 29
821 06 Bratislava
Slovak republic

Kontakt

Dovozca do Slovenskej republiky:

INTERPHARM Slovakia, a.s.

Dvojkrížna 29

821 06 Bratislava

Slovenská republika

Tel: +421 2 402 00 430-4, 402 00 400

Kontaktujte nás: